Ledamoter
Wittlock  a.j.761

Johan August Zacharias Wittlock

(Janne)


f. 11.10.1828   d. 4.7.1910

Regementsläkare i Växjö, fornsakssamlare; donator.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 27.3.1866 (nr 42)

Arbetande ledamot
- Invald 3.2.1891 (nr 116)


Bibliografiska uppgifter

SMoK. SLH, 3:e följden, 2 (1899, s. 969 ff.).