Ledamoter

Pehr Gustaf Alander


f. 29.1.1807   d. 1.7.1874

Lektor vid Skara gymnasium, f.d. rektor där; historiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 10.12.1861 (nr 35)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

N. Ahnlund, Före Odhner (Svensk tidskrift 29, 1942, s. 607);
L. A. Cederbom & C. O. Friberg, Skara stifts herdaminne 1850–1930, 1 (1928–29, s. 46–51);
Skara tidning 2 juli 1874 [nekr.].

Porträttmatr. 1, s. 114.