Ledamoter
Rydberg  a.v.759

Abraham Viktor Rydberg


f. 18.12.1828   d. 21.9.1895

Professor i de sköna konsternas teori och historia vid Stockholms högskola, skald, kulturhistoriker, filosof.


Arbetande ledamot
- Invald 15.4.1890 (nr 114)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL, SMoK.

P. Gerner, V. R:s ungdomsdiktning (1931);
K. Hagberg, V. R. (1928);
O. Holmberg, V. R:s lyrik (1935);
I. Krook, V. R:s lära om Kristus (1935);
Ö. Lindberger, Prometeustanken hos V. R., 1–2 (1938);
S. Lönborg, V. R:s kärlekssaga (1950);
E. Rodhe, Den religiösa liberalismen (1935);
Samlaren, passim;
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 151–159);
B. Svensson & B. Sjöberg, red., Kulturhjälten. V. S:s humanism (2009);
L. Wahlström, Glada givare (1929, s. 9–38);
K. Warburg, V. R. En lefnadsteckning, 1–2 (1900);
A. Werin, Svensk idealism (1935). 

Minnesskrift:
Viktor Rydberg 1828 18/12 1928. Minnesskrift, utg. av Göteborgs högskolas studenter (1928);