Ledamoter
Alin  o.j.758

Oscar Josef Alin


f. 22.12.1846   d. 31.12.1900

Skytteansk professor i statskunskap och vältalighet vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 3.6.1889 (nr 113)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

A. Andersson, Upsala universitet 1872–1897, 3 (1897, s. 30 f.);
A. Engström, Riksdagsgubbar (1906, s. 14);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
C. A. Reuterskiöld, [biogr.] (StvT 1901);
O. Varenius, O. A. Några minnesord (1901);
K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929 (1929).