Ledamoter
Weibull  m.j.756

Martin Johan Julius Weibull


f. 24.12.1835   d. 17.4.1902

Professor i historia vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 12.2.1889 (nr 111)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i LUB.

SMoK.

A. Fjelner, Skånska mannar från Lund (1935), s. 239–268;
I. Harrie, Orientering (1932: kap. Släkten från Vejbol, s. 30–42);
HT, 22, 1902, s. 159 f. [nekr.];
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
A. Posse, Kring kunskapens träd (1946, s. 71 f., 74);
K. Rasmussen, Slaegten Weibull og dens Betydning for dansk Historie (Dansk Udsyn, 20, 1940, s. 308–326);
B. Schöldström, [nekr.] (Svea, 59, 1903, s. 242–245);
F. Vetterlund, Ur det gångna (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 118–126).