Ledamoter
Annerstedt750

Claes Annerstedt


f. 7.6.1839   d. 20.11.1927

Docent i historia vid Uppsala universitet, slutl. överbibliotekarie där.


Arbetande ledamot
- Invald 3.5.1881 (nr 105)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

N. Ahnlund, C. A. (Nord. tidskrift 1927, s. 588–598);
B. Hildebrand, Några anteckningar om svensk medeltidsgenealogi (PHT, 31, 1930, s. 7–11);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
M. Lamm, Inträdestal [över A.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 39, 1928, s. 15–39);
R. Lindborg, Gestalter i svensk lärdomshistoria, 5 (Lychnos 1989, s. 257–283;
O. Lundberg, C. A. (Upplands fornminnesfören:s tidskrift 41, 1927, s. 166–171);
H. Schück, [nekr.] (NTBB 1928, s. 63–69);
P. Sondén, Hugo Tamm till Fånöö (1925);
L. S[tavenow], [nekr.] (HT, 47, 1927, s. 440–443);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 179–183);
—, [nekr.] (VSÅ., 1937, s. 17 f.).

Festskrift:
Bibliografiska undersökningar tillägnade C. A. på hans sjuttiofemårsdag den 7 juni 1914: festskrift utgifven af Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (1914).