Ledamoter
Ahlqvist748

Alfred Gustaf Ahlqvist


f. 17.6.1838   d. 26.3.1881

Lektor i historia i Växjö.


Arbetande ledamot
- Invald 4.11.1879 (nr 103)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA och i läroverksbibl. i Kalmar.

SBL, SMoK.

G. A. Aldén, Hemma och i Uppsala (1927, s. 65 f.);
B. Hildebrand, Biografisk historiografi … (PHT, 40, 1939–40, s. 166);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 38, 1882, s. 231 ff.);
Minnen från Växjö läroverk, utg. av L. Larsson (1928, s. 228, 238);
[C. Silfve]rst[olpe], [nekr.] (HT, 1, 1881, s. 209 ff.);
Ny illustr. tidn. 1881;
E. Wrangel, Växjö lärdomsskola under 1800-talets senare del (Minnen från Växjö läroverk, utg. gm L. Larsson, 1928, s. 242 f.);
Växjö stifts herdaminne, I (1921), utg. av C. O. Arcadius, J. A. Franzén & E. A. Zetterqvist (1921, s. 310 ff.).