Ledamoter
Tegn%c3%a9r  e.h.v.747

Esaias Henrik Vilhelm Tegnér


f. 13.1.1843   d. 21.11.1928

Professor i österländska språk vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 18.3.1879 (nr 102)


Preses 1886 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SMoK.

A. Fjelner, Skånska mannar från Lund (1935, s. 219–238);
Gertz, S. 167;
—, E. T. Ett minnestal (i G:z’ Linnéstudier, 1935, s. 66 ff.);
O. von Friesen, Inträdestal [över T.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 40, 1929, s. 17–50);
A. Kock, [nekr.] (Sthlms Dagbl. 12/1 1928);
A. Moberg, Minnesord över professor E. T. (Kungl. Hum. vet. samf. i Lund Årsberättelse 1928–29, s. XXVII–XXXIX);
H. S. Nyberg, E. T. den yngre som språkman och bibelöversättare. En essai (SA:s handlingar ifr. år 1886:71, 1959);
E. Olson, In memoriam. Minnesteckningar (1937, s. 53–59);
H. Schück, SA. Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13 Januari 1918.