Ledamoter
Forsell  h.l.746

Hans Ludvig Forssell


f. 14.1.1843   d. 31.7.1901

Statsråd och chef för Finansdep:tet, docent i historia vid Uppsala universitet, slutl. president i Kammarkollegium.


Arbetande ledamot
- Invald 26.3.1878 (nr 101)


Preses 1880 (2. h), 1885 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA, KB och SA.

SBL, SMoK.

H. Schück, Nordisk tidskrifts födslovåndor: Hans Forssell och Letterstedtska Föreningen (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 2000 (76, s. 233–242);
—, H. F.: historiker, publicist, statsråd (2001);
—, H. F. 1843–1901 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
J. Torbacke, Hans Forssell – en bortglömd begåvning (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 2002, 78, s. 53–64).