Ledamoter
Ljunggren  g.744

Gustaf Håkan Jordan Ljunggren


f. 6.3.1823   d. 13.8.1905

Professor i estetik, litteratur- och konsthistoria vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 23.5.1876 (nr 99)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

Gertz, s. 146;
B. Hildebrand i Fornvännen 1934, s. 282, 308, 311 f.;
[H. Lundgren], Människor som jag träffat av Abbé Coignard (1913, s. 81–86);
K. Monié, Den etablerade vetenskapsmannen: G. L. – svensk litteraturhistoriker (1985);
V. Norström, Inträdestal [över L.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 21, 1906, s. 25– 56);
N. Palmborg, Den mandelgrenska donationen till Lunds universitet: kring en brevväxling mellan N. M. Mandelgren och G. L. (Odlarmöda 1986, s. 7–19);
O. Sylwan, [nekr.] (Nord. universitetstidskrift 5, 1905–06, s. 176–179);
H. Schück, SA;
K. Wintzell, Om Henrik Möller och det Ljunggrenska hemmet (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 387–403);
E. Wrangel, [nekr.] (Ord och bild, 14, 1905, s. 548–552).