Ledamoter
Odhner741

Claes Theodor Odhner


f. 17.6.1836   d. 11.6.1904

Professor i historia vid Lunds universitet, slutl. riksarkivarie.


Arbetande ledamot
- Invald 9.1.1872 (nr 96)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
O:s Tryckta arbeten, [bibliogr.] av S. Hildebrand (KVA levnadsteckningar, 5, 1915–20, s. 610–615. Bil. t. E. Hildebrands biogr., se nedan).

SBL, SMoK.

N. Ahnlund, Före Odhner (Svensk tidskrift 29, 1942, s. 590–609);
E. Hildebrand, C. T. O. (KVA levnadsteckningar, 5, 1915–20, s. 587–610, jfr S. Hildebrand ovan);
HT, 24, 1904, s. 159 ff. [nekr.];
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
E. A. Karlfeldt, Inträdestal [över O.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 19, 1904, s. 13–48);
S. Lilja, Städerna och den unge Odhner (Scandia 1997, 63, s. 77–91);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2 (1910, s. 89–93);
H. Schück, SA;
Herman Schück, C. T. O. 1836–1904 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
P. S[ondé]n, C. T. O. (PHT, 6, 1904, s. 61 f.);
L. Stavenow i HT, 51, 1931, s. 7;
F. Vetterlund, Ur det gångna (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 118–124).