Ledamoter
Scholander740

Fredrik Wilhelm Scholander


f. 23.6.1816   d. 9.5.1881

Arkitekt, professor i byggnadskonst vid Konstakademien, intendent i Överintendentsämbetet, slutl. tit. hovintendent.


Arbetande ledamot
- Invald 31.1.1871 (nr 95)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL, SMoK, Svenskt konstnärslexikon.

J. G. Arsenius, Minnesteckningar (1924, s. 269–291);
C. Lundin, F. W. S. (Svea, 38, 1882, s. 129–138);
G. Nordensvan, F. W. S. 1815–1881 (Nord. tidskrift 1891, s. 281–303);
C. R. Nyblom, Minne af F. W. S. (SA:s handlingar ifr. år 1886, 3, 1898, s. 59–308);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 198–212).