Ledamoter
Eliasson, i

Ingemar Eliasson


f. 30.3.1939

f.d. Ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden, fv. riksmarskalk, f.d. landshövding, f.d. statsråd; civilekonom.


Hedersledamot Ff
- Invald 3.11.2009 (nr 150)