Ledamoter
B%c3%b6ttiger739

Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger


f. 15.5.1807   d. 22.12.1878

Professor i nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och estetik vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 15.2.1870 (nr 94)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB, SA och UUB.
C. W. B., Sjelfbiografiska anteckningar och bref (1881, ny uppl. m. inledn. av G. M. Silfverstolpe, 1929).

SBL, SMoK.

F. Böök, Essayer och kritiker 1917–1918 (1919, Boggianos begravning);
P. Fröberg, Smärtans och kärlekens Kavaljer: Från C. W. B:s ungdom (1930);
—, Skalden Böttiger. En studie i svensk senromantik (1943);
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 76 ff.);
E. G. Lilljebjörn, Små litteraturbilder (1913, s. 89–103);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 115 f.);
H. Schück, SA;
E. Tegnér, Lefnadsteckning [över B.] (i B:s Valda dikter, 1881);
C. D. af Wirsén, Inträdestal [över B.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 56, 1879, s. 71–221).