Ledamoter
Malmstr%c3%b6m738

Carl Gustaf Malmström


f. 2.11.1822   d. 12.9.1912

E.o. professor i historia vid Uppsala universitet, sedan statsråd och chef för Ecklesiastikdep:tet, slutl. riksarkivarie.


Arbetande ledamot
- Invald 23.2.1864 (nr 93)


Preses 1867 (2. h), 1883 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och SA samt en del i RA.

SBL, SMoK.

HT, 17, 1897, s. 265 f.;
T. T:son Höjer, Frihetstiden i 1800-talets historieskrivning (HT, 60, 1940, s. 267–285);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
G. Nilzén, C. G. M. 1822–1912 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
—, C. G. M. (2010);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
S. U. Palme i PHT, 37, 1936, s. 179 f.;
H. Schück, Minne af C. G. M. (1914, även i SA:s handlingar ifr. år 1886, 25, 1911–13, s. 111–149);
—, SA;
P. Sondén, Hugo Tamm till Fånöö (1925);
L. Stavenow, [nekr.] (HT, 32, 1912, s. 217–221);
—, i HT, 51, 1931, s. 4 f.;
H. Valentin, Frihetstiden inför eftervärlden (1942, s. 15–39);
—, Det sociala momentet i historieskrivningen och 1772 års statsvälvning (Scandia, 14, 1941, s. 17–21).