Ledamoter
Cronholm737

Abraham Peter Cronholm


f. 22.10.1809   d. 27.5.1879

E.o. professor i nordiska historien vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 11.11.1862 (nr 92)


Preses 1868 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB, LUB och Det Kgl. Bibliotek, Köpenhamn.
Självbiogr. i Sv. biogr. lex., ny följd, 3 (1859–60, s. 141–161).
Ur en tidningsmans korrespondens: Brev till och från Bernhard Cronholm, utg. av S. Carlsson & N. Palmborg (1949).

SBL, SMoK.  

B. Hildebrand, Biografisk historiografi och Svenskt biografiskt lexikon (PHT, 40, 1939–40, s. 169 f., 172);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 36, 1880, s. 230 ff.);
G. Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, 2 (1910, s. 60 f.);
O. Sylwan, Till svensk biografis historiografi (Samlaren 1935);
M. Weibull, Från Lund och Lundagård (1902, s. 201 ff).