Ledamoter
S%c3%a4ve736

Carl Fredrik Säve


f. 22.10.1812   d. 27.3.1876

Professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 4.1.1859 (nr 33)

Arbetande ledamot
- Invald 1.4.1862 (nr 91)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Brevvexling mellem N. M. Petersen og C. S. Ett bidrag til Skandinavismens og den nordiske filologis historie, udg. af Carl S. Petersen (1908).

SMoK.

R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 185);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 33, 1877, s. 205 ff.);
A. Noreen, Vårt språk, I (1903–07);
U. Palmenfelt, Bröderna Säve mellan tradition och modernitet (Saga och sed, 2004, s. 67–82);
H. Refsum, C. S. og Eilerdt Sundt (Sv. landsmålen, 1942, s. 72–89);
K. H. G. von Schéele, Minnesord vid professoren och riddaren Dr C. S:s jordfästning den 5 april 1876;
H. Schück, SA;
T. Snædal, C. S. (Spaden och pennan, 2009, s. 125–130).