Ledamoter
Klemming735

Gustaf Edvard Klemming


f. 5.9.1823   d. 31.8.1893

Tf. förste amanuens vid Kungl. biblioteket, slutl. överbibliotekarie och chef för Kungl. biblioteket


Arbetande ledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 90)


E.o. amanuens vid KVHAA 6.2.1855, förste amanuens 4.6.1858–31.12.1872. Preses 1866 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
Carl Snoilskys och G. E. K:s brefväxling, utg. af R. G:son Berg (1919);
Bibliogr. över K:s tr. skr. i Ur några antecknares samlingar, utg. af Aksel Andersson (1891).

SBL, SMoK.

R. Bergström i Ord och bild 1893;
HT,13, 1893, s. 300–303 [nekr.];
S. Klemming, Släkten Klemmings historia (1952, s. 134–176);
T. Lidman, Klemming återuppstånden (Biblis 21, 2003, s. 2 f.);
M. Moilanen & A. Nilsson, Biblioteksmannen G. E. K. En biografisk studie med fokuering på samlandet av svensk litteratur (magisteruppsats, Bibliotekshögskolan 1998);
E. Sundström, Om tillkomsten av Kungl. bibliotekets svenska tryckavdelning (Bok- och bibliotekshist. studier tillägn. I. Collijn, 1925, s. 91–101);
L. Tynell, G. E. K. och J. G. Nordin (Klemming, Gustaf Edvard: Svensk boktryckerihistoria 1483–1883, 1983, s. 3–10);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931);
H. Wieselgren, [nekr.] (Svea, 50, 1894, s. 244–249);
U. Willers, Från slottsflygeln till Humlegården (1962). 

Festskrift:
Ur några antecknares samlingar: gärd af tacksamhet och vänskap till mästaren i svensk bokkunskap G. E. K. (1891).