Ledamoter
Svedelius734

Wilhelm Erik Svedelius


f. 5.5.1816   d. 26.2.1889

Professor i historia vid Lunds universitet, slutl. skytteansk professor i Uppsala.


Arbetande ledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 89)


Preses 1865 (2. h), 1877 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i Västmanland-Dala nations arkiv i Uppsala, UUB och Nordiska museet.
W. E. S., Anteckningar om mitt förflutna lif (1889).
Bibliogr. över S:s tr. skr., se Alin nedan.

SMoK.

O. A[lin], W. E. S. (HT, 9, 1889, s. 155–163, m. bibliogr., s. 162 f., över S:s tr. skr.);
W. A. Bergstrand, W. E. S.: minnesteckning (1889);
A. Brusewitz, Från S. till Kjellén (StvT 1945);
O. Ingstad, Några Lundaoriginal … (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 32–36);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
G. Meyer, Två gamla Uppsalaprofessorer (Minnenas bok, 1916, s. 64 ff.);
N. F. Sander, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 4, 1889, s. 7–104);
H. Schück, SA;
E. Svensén, ”Gubben Sved” (Minnenas bok, 1916, s. 67–85);
R. Törnebladh, W. E. S. (KVA Levnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 4, s. 1–33).