Ledamoter
Styffe733

Carl Gustaf Styffe


f. 28.3.1817   d. 20.3.1908

E.o. amanuens i Riksarkivet, slutl. universitetsbibliotekarie i Uppsala.


Arbetande ledamot
- Invald 1.6.1858 (nr 88)


E.o. amanuens vid KVHAA 8.8.1843–31.12.1856. Preses 1890 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA och UUB.
Bibliografi över S:s tr. skrifter, se E. Hildebrand nedan.

SMoK.

C. Annerstedt, Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare (Uppsala universitets biblioteks minnesskr. 1621–1921, 1921, s. 29–32);
E. Hildebrand, [nekr.] (HT, 28, 1908, s. 113 ff.);
—, C. G. S. (KVAÅ 1910, s. 289–317, m. bibliogr. över S:s tr. skrifter);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
S. U. Palme i HT, 65, 1945, s. 355 f.;
H. Schück, C. G. S. – en föregångsman (Ny väg till medeltidsbreven, 1999, s. 15–22);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 177 ff.);
O. Wieselgren, Järta till C. G. S. (HT, 46, 1926, s. 258–264).