Ledamoter
Bowallius730

Robert Mauritz Bowallius


f. 24.5.1817   d. 19.1.1902

Aktuarie i Riksarkivet, slutl. riksarkivarie.


Arbetande ledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 84)


Preses 1855 (1. h), 1864 (1. h), 1870 (2. h), 1874 (1. h), 1887 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

En del papper i RA.

SBL, SMoK.

B. Bowallius, R. M. B. Försök till en lefnadsteckning (1897);
E. Hildebrand, Carl Gustaf Styffe (KVA årsb. 1910);
HT, 22, 1902, s. 69 [nekr.];
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007);
H. Schück, SA.