Ledamoter
Brunius729

Carl Georg Brunius


f. 23.3.1792   d. 12.11.1869

Professor i grekiska språket vid Lunds universitet; arkitekt, konsthistoriker.


Arbetande ledamot
- Invald 5.4.1853 (nr 83)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB (bl. a. självbiogr.) och ATA.

SBL, SMoK.

A. Arfvidsson, ”… i göthisk stil”: C. G. B. som inredningsarkitekt och möbelformgivare (Lunds universitet, konstvetenskapliga institutionen, 1991, 60-poängsuppsats);
Gertz, s. 134;
B. Grandien, Drömmen om medeltiden.: C. G. B. som byggmästare och idéförmedlare (1974);
A. Green, C. G. B.: en bohuslänning i Lund: till 200-årsminnet av hans födelse (Bohuslän 1992, 14, s. 103–120);
E. Gustafsson, Tegnér, Brunius och Värends kyrkor (Hyltén-Cavalliusföreningens för hembygdskunskap och hembygdsvård årsbok, 1954, s. 39–56);
K. Gustavsson, Skolbyggnad och gymnastikhus: Helsingborgs stadsmuseums byggnader 150 år (Kring Kärnan 1995, 24, s. 89–96);
O. Ingstad, Några Lunda-original … (Under Lundagårds kronor, 2, 1921, s. 39–43);
B. Olén, C. G. B. och Blekinge (Blekinge kyrkliga hembygdskalender, 1962, s. 80–83);
I. Strömberg, Det medeltida idealet: C. G. B:s verksamhet i skånska kyrkor (Skånska kyrkor, 1997, s. 125–129);
L. Weibull, Lunds domkyrka. Dess ombyggnad 1860–1880 (1953);
H. Wieselgren, Ur vår samtid (1880, s. 14–18).