Ledamoter
Rydqvist727

Johan Erik Rydqvist


f. 20.10.1800   d. 17.12.1877

Amanuens vid Kungl. biblioteket, sedan bibliotekarie där; språkforskare, publicist.


Arbetande ledamot
- Invald 15.2.1848 (nr 81)


Preses 1850 (2. h), 1863 (2, h), 1873 (2. h), 1876 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i RA (saml. Arkivfragment), SA och Nordiska museet.
J. E. R:s självbiogr., utg. av C. Santesson (SA:s handlingar ifr. år 1886, 45, 1936);
Brevväxl. m. B. v. Beskow, se denne (hedersledamot nr 48).

SBL, SMoK.

G. Holm, Svensk språkvetenskap inför ett tvåhundraårsminne (Språk och stil, 1999, s. 5–19);
T. Höjer, J. E. R. och Heimdall (Edda, 37, 1937, s. 336– 386);
N. Linder, J. E. R.: Minnesteckning (1878);
A. Noreen, Vårt språk, I (1903–07);
C. Santesson, J. E. R., kritikern och publicisten (1944);
H. Schück, SA;
K. Warburg, Litterära och personliga uttalanden av J. E. R: Ur brev till P. D. A. Atterbom (Svenska studier tillägn. Gustaf Cederschiöld … 1914, s. 219–222);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 143);
T. Wisén, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 54, 1878, s. 47–125).