Ledamoter
Nordstr%c3%b6m726

Johan Jacob Nordström


f. 20.12.1801   d. 17.5.1874

Riksarkivarie, statsvetenskapsman.


Arbetande ledamot
- Invald 2.6.1847 (nr 79)


Preses 1853 (2. h), 1867 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL, SMoK, Biografiskt lexikon för Finland, vol. 2.

J. E. Almquist, Svensk juridisk litteraturhistoria (1946, s. 48 f.);
S. Bergh, Svenska riksarkivet 1837–1846 (1927);
HT, 29, 1909, s. 176 f.;
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 31, 1875, s. 176–182);
S. Lindman, J. J. N., hans samhällssyn och hans politiska personlighet: 1. Tiden intill 1854 (1948);
MRA 1879, s. 26–48;
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007);
W. E. Svedelius, J. J. N. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1878–85, s. 301–406);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 385–393).