Ledamoter
Palmblad725

Vilhelm Fredrik Palmblad


f. 16.12.1788   d. 2.9.1852

Professor i grekiska språket vid Uppsala universitet; bokförläggare, författare.


Arbetande ledamot
- Invald 19.11.1844 (nr 78)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i UUB.

SBL, SMoK.

P. D. A. Atterbom, Minnesanteckningar och tal, 2 (1869);
R. G:son Berg, P. och Brockhaus (Samlaren 1924, s. 1–58);
B. Hildebrand, Biografisk historiografi och Svenskt Biografiskt Lexikon (PHT, 40, 1939–40);
R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 36 ff.);
C. D. Marcus, V. F. P:s romantiska berättelser 1812–1819 (1908);
H. Olsson, C. J. L. Almquist före Törnrosens bok (1927);
—, Carl Jonas Love Almquist till 1836 (1937);
H. Schück, Den svenska förlagsbokhandelns historia, 2 (1923, s. 409 ff.);
O. Sylwan, Till svensk biografis historiografi (Samlaren 1935, s. 90–112).