Ledamoter
Tornberg724

Carl Johan Tornberg


f. 23.10.1807   d. 6.9.1877

Docent i arabiska litteraturen vid Uppsala universitet, slutl. professor i österländska språk vid Lunds universitet, numismatiker.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 11.2.1840 (nr 14)

Arbetande ledamot
- Invald 1.3.1842 (nr 77)


Preses 1864 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SMoK.

Gertz, s. 136;
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 34, 1878, s. 242 ff.);
S. Ölander, Anton Niklas Sundberg före ärkebiskopstiden (1951).