Ledamoter
Bergfalk720

Pehr Eric Bergfalk


f. 4.2.1798   d. 31.1.1890

Professor jurisprudentiæ, oeconomicæ et commerciorum vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 27.11.1838 (nr 73)


Preses 1860 (2. h), 1866 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

En del papper i UUB.

SBL, SMoK.

A. Andersson, Upsala universitets styresmän, lärare och tjänstemän (Upsala universitet 1872–1897, 3);
H. F[orssell], [nekr.] (HT, 10, 1890, s. 77 f.);
H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 475–480).