Ledamoter
Schlyter719

Carl Johan Schlyter


f. 29.1.1795   d. 26.12.1888

Tit. professor, lärare i laghistoria vid Uppsala universitet, senare professor i laghistoria vid Lunds universitet, rättshistoriker.


Arbetande ledamot
- Invald 3.10.1837 (nr 71)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

J. E. Almquist, C. J. S. (SvJT 1945);
—, Svensk juridisk litteraturhistoria (1946);
C. G. Hammarskjöld, C. J. S. (KVA Lefnadsteckningar, 3, 1886–94, s. 643–671);
N. Palmborg, Den unge C. J. S. Citat ur en brevsamling med kommentarer (VSLÅ 1984, s. 47–78);
A. Sjöberg, C. J. S. (Tidskrift for Retsvidenskab 1889);
E. Tegnér, [nekr.] (ANF 5, 1889, s. 290–297);
—, HT, 9, 1889, s. 67 f. [nekr.];
T. Wisén, Minne af … C. J. S. (SA:s handlingar ifr. år 1886, 4, 1889, s. 115–368).