Ledamoter
Dahll%c3%b6f, u

Urban Sigurd Dahllöf


f. 11.11.1928   d. 28.8.2014

Professor i pedagogik vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.11.1987 (nr 401)


Bibliografiska uppgifter

G. Grepperud och G. Roos, The Rural Urban: U. D. 80 år (Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 13, nr 3, 2008, s. 198–214);
J-E Gustafsson, [nekr.], i KVAÅ 2014, s 16;
T. Lindholm, [nekr.] i KVHAÅ 2015, s. 33–39.

Nekr. i DN 18/9 2014 av A. Andrae Thelin, A. Bron, I. Elgqvist-Salzman och U. Riis.

Festskrifter:
Ramfaktorteoretiskt tänkande: pedagogiska perspektiv, en vänbok till U. D., red.: C. Gustafsson och  S. Selander, 1994;
Pedagogikforskarens roll i utbildningsplanering: rapport från ett minisymposium vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet 3 maj 1994 med anledning av U. D:s pensionsavgång, red.: C. Gustafsson, 1996;
I lærande fellesskap: Helsingsskrift til U. D. på 70-årsdagen, red.: R. Kvalsund m.fl., 1998.