Ledamoter
Lundvall714

Carl Johan Lundvall


f. 11.8.1775   d. 14.3.1858

Professor i vältalighet och poesi vid Uppsala universitet, kyrkoherde i Munktorp.


Arbetande ledamot
- Invald 31.5.1831 (nr 66)


Bibliografiska uppgifter

En del papper i UUB.

SMoK.

R. Hjärne, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 71 f.);
J. F. Muncktell, Westerås stifts herdaminne, I (1843, s. 235 f.);
P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne, ny följd, I (1880, s. 67 f.);
E. Petzäll, K. J. L. i Munktorp: En dogmhistorisk studie (Från skilda tider. Studier tillägn. Hj. Holmquist 1938, s. 469–504).