Ledamoter

Johan Haquin Wallman


f. 7.9.1792   d. 25.6.1853

Lektor vid Linköpings gymnasium.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 18.10.1826 (nr 2)

Arbetande ledamot
- Invald 20.11.1829 (nr 64)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Linköpings stifts- och landsbibliotek, Nordiska museet och ATA.

SMoK.

B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 50 f., 119);
J. W. och Sven Wilh. Mobergs dagbok från en gotlandsresa 1833, red. S. Rosvall (Från Gutabygd 1993, 15, s. 67–97);
Linköpings gymnasiums historia 1627–1927 (1927);
Linköpings stifts herdaminne, I (utg. af J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl, 1919, s. 313–317);
C.-A. Moberg, Från kämpavisa till locklåt (Sv. tidskrift för musikforskn. 33, 1951);
P. Nicklasson, J. H. W., Sven Nilsson och den moderna arkeologins genombrott (Fornvännen 2008, 103:2, s. 102–110);
—, J. H. W. – Sveriges förste arkeolog? (PHT 2009, 105, s. 17–33);
—, En romartida guldring från Misterhults skärgård: J. H. W. och de arkeologiska dubletterna (Fornvännen 2009, 104:2, s. 81–88);
—, Birkas belägenhet: en 1800-talsdebatt med sentida ekon (Fornvännen 2009, 104:4, s. 274–287);
—, On giants in Swedish archaeology (Current Swedish archaeology 2009, 17, s. 165–186).