Ledamoter
Schr%c3%b6der710

Johan Henrik Schröder


f. 18.4.1791   d. 8.9.1857

Vice bibliotekarie och föreståndare för mynt- och medaljkabinettet vid Uppsala universitet, senare akademibibliotekarie samt professor i arkeologi och lärdomshistoria där.


Arbetande ledamot
- Invald 2.5.1827 (nr 60)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Brev till C. A. Fleming tr. av H. Schück i Ur Clas Flemings papper (1906, Svenska memoarer och bref, 10, s. 101–229);
V. Madsen, Brevveksling mellem J. H. S. og E. C. Werlauff 1824–1856 (NTBB 1928, s. 73–102).

SBL, SMoK.

C. Annerstedt, Förteckning å Upsala universitetsbiblioteks ledare … (Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621-1921, tr. 1921, s. 24–28, se även S. E. Bring och A. H. Uggla i samma minnesskrift);
S. E. Bring, se ovan;
J. M. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882);
A. Hamilton Geete, I solnedgången, 1–4 (1910–14);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 48 f., 115, 137 ff.);
—, Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen (1879, s. 66–70);
A. H. Uggla, se ovan;
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 173–177).