Ledamoter
Dahlb%c3%a4ck, g

Göran Dahlbäck


f. 9.3.1941   d. 8.8.2017

Professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.9.1996 (nr 441)


Bibliografiska uppgifter

U. Sporrong, [nekr.] i KVHAAÅ 2018, s. 29–37.Nekr. av B. Fritz och U. Sporrong i SvD 28/8 och i DN 1/9, av G. Bjarne Larsson, O. Ferm, B. Persson och K. Åmark i SvD 31/8, av J.-E. Efverström och P. Risberg i SvD 26/9 och i DN 8/10 2017.Festskrift:
Nya anteckningar om Rytterns socken: Medeltidsstudier tillägnade G. D. (red. O. Ferm, A. Paulsson, K. Ström, 2002).