Ledamoter
Liljegren709

Johan Gustaf Liljegren


f. 27.2.1791   d. 2.6.1837

Tit. professor, aktuarie i Riksarkivet, tf. sekreterare där 1829 och riksarkivarie 1835, tit. kansliråd, fornforskare, runolog, urkundsutgivare.


Arbetande ledamot
- Invald 21.2.1826 (nr 58)


Amanuens vid KVHAA 12.9.1822–26. Tf. riksantikvarie och sekreterare 5.7.1827–2.6.1837

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

Ad patriam illustrandam. Hyllningsskr. till Sigurd Curman (1946);
N. Ahnlund, Svenska medeltidsurkunder (HT, 58, 1938, s. 145 f.);
S. Bergh i PHT, 17, 1915, s. 251 f.;
—, Svenska riksarkivet 1618–1837 (1916, särskilt s. 202–207);
K. A. Gustawsson, Anders Lignell som upptecknare av dalsländska fornminnen (Hembygden, 1937, s. 28–37, 45 f.);
V. Gödel, Riksantikvarieämbetet (1930);
G. Hedin, Manhemsförbundet (1928);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen (särskilt s. 363–378 – och där s. 364 f. anförd litt. – 486–491, 524–554, 585–604, 611–617, 625 ff., 648–701 och 746 ff.);
—, J. G. L. in memoriam (Fornvännen 1937, s. 172 ff.);
—, Champollions brev 1827 om hällristningarna (Lychnos 1937, s. 369–372);
—, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Hist. studier tillägn. N. Ahnlund 1949, s. 295–303);
S. Hildebrand i NTBB 1919, s. 97 f.;
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 49 f., 117);
H. Schück, KVHAA.