Ledamoter
Franz%c3%a9n706

Frans Michael Franzén


f. 9.2.1772   d. 14.8.1847

Kyrkoherde i Kumla, f.d. professor i historia och praktisk filosofi vid Åbo akademi, slutl. biskop i Härnösand; skald.


Arbetande ledamot
- Invald 16.8.1820 (nr 54)


Preses 1838 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i KB, SA och LUB.
F. M. F., Till min biografi. Självbiografiska anteckningar 1772–1824, utg. av G. Lundström (Göteborgs högskolas årsskr. 1945:2);
A. M. Roos, Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska) (1909);
C. G. Estlander, Ur F:s brefvexling (Skr. utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland, 125, 1915);
W. Söderhjelm, Ur Nils von Rosensteins finska korrespondens (Historiallinen arkisto, 10, 1889).

SBL, SMoK.

B. E. Malmström, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 25, 1849, s. 297– 374);
H. Schück, KVHAA;
SLB 1900–1935 (1939–50).