Ledamoter

Olof Sundel


f. 29.4.1764   d. 28.2.1829

Aktuarie i Riksarkivet, sedan sekreterare där, tit. kansliråd.


Arbetande ledamot
- Invald 18.5.1819 (nr 52)


Amanuens vid KVHAA 12.9.1822. Preses 1828 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA och RA.

S. Bergh, Svenska riksarkivet 1618–1837 (1916, särskilt s. 200 ff.);
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878), s. 111;
H. Schück, KVHAA.