Ledamoter
J. adlerberth721

Jacob Adlerbeth


f. 21.5.1785   d. 2.9.1844

Friherre, protokollssekreterare, sedan förste expeditionssekreterare vid Ecklesiastikexpeditionen; fornforskare.


Arbetande ledamot
- Invald 20.1.1818 (nr 50)


Preses 1828 (1. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och KVHAA (ATA).
Se: Förteckning över Götiska förbundets och Jacob Adlerbeths arkiv, utg. av ATA, RAÄ, 1984.

SBL, SMoK.

F. Böök, Svensk vardag (1922, s. 84–90);
—, Fem porträtt (1929, s. 71–102);
V. Gödel, Riksantikvarieämbetet (1930);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
R. Hjärne, Götiska förbundet ... (1878);
L. Landen, J. A. (Filologiskt arkiv 39,1997);
M. af Pontin, Minne af friherre J. A. (1846);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
P. G. Vejde, Ramsjöholm (1921).