Ledamoter

Anders Hultén


f. 5.1.1757   d. 20.4.1831

F.d. professor i matematik och astronomi vid Greifswalds universitet, professor i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet, ledamot av bibelkommissionen.


Arbetande ledamot
- Invald 8.3.1814 (nr 48)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

I. Seth, Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815 (1952, särskilt s. 394 ff.).