Ledamoter
Brinkman701

Carl Gustaf von Brinkman


f. 25.2.1764   d. 25.12.1847

Kammarherre, f.d. envoyé, tf. hovkansler, friherre 1835; författare.


Arbetande ledamot
- Invald 8.2.1814 (nr 47)


Preses 1816 (2. h), 1825 (1. h), 1827 (2. h), 1839 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i arkivet på Trolle-Ljungby.
Handlingar ur v. Brinkman’ska archivet på Trolle-Ljungby, utg. af G. Andersson, 1–2 (1859–65).

SBL, SMoK.

H. Borelius, C. G. v. B., 1–2 (1916–18);
J. Börjesson, Inträdestal [över v. B.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 33, 1860, s. 73–102);
F. Böök, Esaias Tegnér, 1–3 (1946–47);
M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 32–34);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50);
E. Tegnér, Från farfarsfars och farfars tid (1900, s. 1–44);
E. Wrangel, B. och Tegnér (1906);
—, Tegnér och den Brinkmanska ”seraljen” (Ord och bild, 15, 1906, s. 497–512). Jfr även i övrigt litt. under E. Tegnér (hedersledamot 52).