Ledamoter
Aurivillius699

Pehr Fabian Aurivillius


f. 10.12.1756   d. 14.11.1829

Professor i vitterheten vid Uppsala universitet, akademibibliotekarie.


Arbetande ledamot
- Invald 16.6.1812 (nr 45)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

C. Annerstedt, Förteckning på Upsala universitetsbiblioteks ledare … (Uppsala universitets biblioteks minnesskrift 1621–1921, 1921, s. 19–24);
A. Godhe, Minnestal ... i Götheborgs Kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälle, I (1850);
PHT 23, 1922, s. 63 f.;
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 170–173).