Ledamoter
Rutstr%c3%b6m697

Carl Birger Rutström


f. 22.11.1748   d. 13.4.1826

Med. dr, tit. medicinalråd 1816, skald, riksantikvarie.


Arbetande ledamot
- Invald 1.5.1810 (nr 42)


Sekreterare 30.3.1820–13.4.1826

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA och i den Hernmarckska Franzén-saml., KB (dep.).

SBL (i art. om A. C. Rutström), SMoK.

Gertz, s. 115;
B. Hildebrand, C. J. Thomsen (och där s. 398 f. anf. litt.);
H. af Petersens, Den okända handen (1946);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
J. D. Valerius, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 12, s. 99–112).