Ledamoter
Biberg696

Nils Fredrik Biberg


f. 20.1.1776   d. 25.3.1827

Tit. professor, sedan professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 6.3.1810 (nr 41)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

C. O. Delldén, Minne af N. F. B. (1827);
E. Liljeqvist i Studier tillägn. M. Pfannenstill 1923, s. 356–370;
A. Nyblaeus, Den filosofiska forskningen i Sverige, 3: 2 (1888);
J. H. Schröder, Lefvernesbeskrifning öfver ... N. F. B. (KVHAA:s handlingar 13, 1830, s. 355–370);
K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929 (1929).