Ledamoter
Norberg695

Mathias Norberg


f. midsommar 1747   d. 11.1.1826

Professor i österländska språk och grekiska vid Lunds universitet, senare tit. kansliråd.


Arbetande ledamot
- Invald 21.11.1809 (nr 40)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och i VS.

SBL, SMoK.

J. Agrell, Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft (1949);
T. J. Arne, Svenskarna i österlandet (1952, s. 295 f.);
Gertz, s. 125;
B. Hildebrand i Lychnos 1937, s. 125 f.;
A. Kahl, Tegnér och hans samtida i Lund (1868, s. 147–158);
P. Norberg, Matthias N. (Ångermanland 1940–41, s. 124–138);
J. H. Schröder, Saml. skrifter, I (1856, s. 141–156, biogr.).