Ledamoter

Gustaf Regnér


f. 11.10.1748   d. 22.3.1819

Protokollssekreterare, sedan expeditionssekreterare, publicist.


Arbetande ledamot
- Invald 21.5.1805 (nr 39)


Bibliografiska uppgifter

Papper i saml.
Arkivfragment, RA.

SBL, SMoK.

G. Bergh, Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen (1916);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.