Ledamoter

Johan David Åkerblad


f. 6.5.1763   d. 8.2.1819

Legationssekreterare, orientalist och egyptolog.


Arbetande ledamot
- Invald 1.11.1803 (nr 38)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SMoK.

C. Callmer, J. D. Å. (Lychnos 1952, s. 130–185).