Ledamoter
Dahl694

Christopher Dahl


f. 17.5.1758   d. 4.9.1809

Professor i grekiska vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 17.5.1803 (nr 36)


Bibliografiska uppgifter

SBL, SMoK.

N. F. Biberg, Lefvernes-beskrifning öfver ... C. D. (KVHAA:s handlingar 11, 1822, s. 311–345);
PHT 23, 1922, s. 65.