Ledamoter
Masreliez693

Louis Adrien Masreliez


f. 1748   d. 19.3.1810

Hovintendent, arkitekt och målare.


Arbetande ledamot
- Invald 1.2.1803 (nr 35)


Preses 1808 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

L. M:z’ och Carl August Ehrensvärds brevväxling, utg. av C. D. Moselius (1934);
L. M:z’ brev till Gustaf af Sillén, utg. av C. D. Moselius (Nationalmusei årsbok 1922).

SBL, SMoK.

C. D. Moselius, L. M. (1923);
—, Restaureringen och möbleringen av Gustav III:s paviljong vid Haga (1948);
—, L. M., en länge glömd gustavian (Nat.-musei utställn.-kat. nr 154, 1949);
—, Paradvåningen i Arvfurstens palats (1954).