Ledamoter
Calonius691

Matthias Calonius


f. 27.12.1737   d. 13.9.1817

Professor i lagfarenhet vid Åbo akademi, ledamot av Konungens Högsta domstol, slutl. prokurator i finska regeringskonseljen, tit. statsråd; historisk författare.


Utländsk ledamot
- Invald 19.6.1810 (nr 13)

Arbetande ledamot
- Invald 18.9.1799 (nr 33)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nationalbiblioteket, Helsingfors.
M. Calonii brev till H. G. Porthan åren 1793–1800, utg. af W. Lagus (1902);
H. G. Porthans bref till M. C., utg. af W. Lagus, 1–2 (1886).

SBL, SMoK, Suomen kansallisbiografia, Biografiskt lexikon för Finland, vol. 1.

J. E. Almquist, Svensk juridisk litteraturhistoria (1948);
E. af Hällström, M. C. 1737–1817 (Kalender utg. av Sv. folkskolans vänner, 52, 1937, s. 39–43);
J. Ramsay, M. C. 1737–1817 (GSFÅ 1, 1917, s. 19–22);
A. Schück, Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens förbindelser med Finland (Fornvännen 1940, s. 225 f.);
B. Wedberg, Konungens Högsta domstol 1789–1809 (1922, s. 431–440);
R. A. Wrede, M. C. (1917).