Ledamoter
%c3%84lf687

Samuel Eric Älf


f. 14.7.1727   d. 19.6.1799

Tit. professor, domprost i Linköping, svensk och latinsk skald.


Arbetande ledamot
- Invald 12.2.1793 (nr 27)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Linköpings stifts- och landsbibliotek.

SMoK.

E. M. Fant, Lefvernes beskrifning öfver ... S. Ä. (KVHAA:s handlingar 8, 1808, s. 424–434);
Gertz, s. 106;
K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1906, s. 551);
Linköpings stifts herdaminne, I, utg. af J. A. Westerlund & J. A. Setterdahl, 1919, s. 196–204).