Ledamoter
Rosenhane684

Schering Rosenhane


f. 6.1.1754   d. 6.11.1812

Friherre, förste sekreterare i Presidentkontoret, senare statssekreterare och överpostdirektör, boksamlare, historisk författare; donator.


Arbetande ledamot
- Invald 30.11.1790 (nr 24)


Preses 1806 (2. h), 1809 (2. h)

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

E. Bergstedt, Lefvernes-beskrifning öfver ... S. R. (KVHAA:s handlingar 10, 1816, s. 297–326);
Kungl. Maj:ts kanslis historia, I (1931);
E. Lewenhaupt, Rosenhaneska handskriftssamlingen ... (UUB:s minnesskrift 1621–1921, 1921, s. 305);
I. Nilsson, Statssekreteraren S. R. (N:s Södermania, 8, 1936, s. 183–200);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 241 f.).